Vakkeuses

Graad 8-9

Afrikaans
Eerste Addisionele Taal/Huistaal

Engels
Eerste Addisionele Taal/Huistaal

Suid-Sotho​

Natuurwetenskappe

Wiskunde

Sosiale Wetenskappe

Ingenieursgrafika en
Ontwerp

Tegnologie

Lewensoriëntering

Ekonomiese en
Bestuurswetenskappe

Kuns en Kultuur

Minimum Slaagvereistes

Vak Vlak Persentasie
Huistaal
4
50%
Eerste Adisionele Taal
3
40%
Wiskunde
3
40%
Enige ander drie vakke
3
40%
Enige ander twee vakke
2
30%

Graad 10-12

Verpligte Vakke
Afrikaans Huistaal /
Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Engels Huistaal /
Engels Eerste Addisionele Taal
Lewensoriëntering
Keuse Vakke
Groep 1
Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid
Groep 2
Natuurwetenskappe
Rekenaartoepassingstegnologie
Besigheidstudies
Groep 3
Lewenswetenskappe
Toerisme
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Groep 4
Rekeningkunde
Aardrykskunde
Verbruikerstudies

*Kies een uit elke groep

 

Minimum Slaagvereistes

40% in DRIE vakke, waarvan een HUISTAAL moet wees

30% in DRIE vakke

Adres

Paul Erasmus Wapen
afAfrikaans