Sport

Paul Erasmus het ’n baie trotse sporttradisie wat met die jare saam kom. Ons streef daarna om al ons leerders geleentheid in so veel moontlik sportsoote te bied. Ons glo in die beginsel dat ’n gesonde liggaam ’n gesonde gees huisves. Paul Erasmus beskik oor toegewyde en professionele afrigters wat individuele aandag aan elke leerder gee om sodoende elkeen se volle potensiaal te ontwikkel. Alhoewel ons baie trots is op ons nasionale en provinsiale sportlui, is die skep van geleenthede vir elke leerder ’n groot prioriteit. Daarom word deelname hier sterk aangemoedig. Ons skool neem deur die jaar deel aan feeste, derbies en ligas wat ons leerders baie geleentheid gee om hul sport te beoefen en ook te presteer.

Sport Soorte

Gym

Brief van ons biokinetikus

“Ek is Waynette West, eienaar van Senekal Fitness Centre en Biokinetikus by Paul Erasmus
Hoërskool. Ek het n 4 jaar Menslike Bewegingskunde (MBW) graad voltooi by die Universiteit van
die Vystaat (UVOS) asook n Honeurs graad waarin ek in Biokinetika gespesialiseer het, so het ek ook
n interskap jaar by UVOS voltooi.
Biokinetika ‘Lewe deur Beweging’ as ‘n professie stel hom ten doel om die lewenskwaliteit van ‘n
persoon te bevorder deur middel van ‘n wetenskaplik gefundeerde oefenprogram. Ons gebruik dus
oefening as medisyne vir die verbetering of herstel van ‘n persoon se fisieke toestand. n Biokinetikus
is ‘n gespesialiseerde oefenterapeut wat opgelei is om spesifiek met spesiale populasie groepe te
werk. Hierdie groepe sluit in individue met Kardiale risikofaktore ( hoë bloedruk en Cholestrol,
diabetes, oorgewig & obesiteit), Ortopediese Beserings( Rehabilitasie voor-en na chirurdie,
voorkomende versterking ,rehabilitasie van beserings), kroniese kondisies ( Beroete,
Arthritis,Thrombosis ) asook oefening vir bejaardes om agteruitgang te vertraag. Elke pasiënt/kliënt
word indiviueel ge-evaluaeer en ‘n risikobepaling word gedoen. Daarby ontvang elke pasiënt/kliënt
ook ‘n volledige geindividualiseerde oefenvoorskrif asook die nodige hulp en ondersteuning van die
Biokinetikus.
By Senekal Fitness Centre is een van die groot fokus punte die welstand van elke kind / jong
volwassene, want dit is tog waar ontwikkeling begin .Hier wil ons leerders help om die beste te wees
deur hulle daardie ekstra voordeel te gee in terme van hulle krag, selfvertroue, ratsheid, voetwerk,
liggaams-postuur, spieruithouvermoë, core stabiliteit ens.
Dit is van uiterse belang om spesifieke spiere vir ‘n spesifieke sportsoort te versterk om
sportbeserings en oorgebruiks beserings te voorkom en te verseker dat elke leerder volkome kan
groei en ontwikkel, en dus benodig leerders sportspesifieke programme / wetenskaplike programme
sodat daar aan hul sportbehoeftes kan voldoen en ook om hul persoonlike swakhede te verbeter.
Sportspesifieke toetsings moet gereeld af gele word om die spelers se verbetering te bepaal en om
swakhede te identifiseer wat tot moontlike beserings kan lei.
Hier glo ons dat elke individue uniek is en dus ook so behandel moet word.Daarom wil ons elke
leerder die geleentheid gee om te groei en hulself te vind terwyl hulle ‘n gesonde leefstyl geniet.
Senekal Fitness Centre is nie net vir die jong span nie maar ook vir die ouer wat dink aan
gewigsverlies, kondisioneering vir n sport geleentheid en/of sukkel met n besering of kroniese
kondisies.” ~ Waynette West

Afrigters

Mev. Anine Kitshoff

Netbal

Atletiek

Landloop
Mev Carien Sonnekus

Mev. Carien Sonnekus

Atletiek

Hokkie

Mev. Louisa Uys

Netbal
Mev Rita Hepton

Mev. Rita Hepton

Sokker organiseerder
Mnr Gustav Grobler

Mnr. Gustav Grobler

Krieket

Oos - Vrystaat Skaak keurder

Mnr. Hennie Schoeman

Sport bestuurder

Rugby

Atletiek

Tennis

Gholf
Mnr Charles Pieterse

Mnr. Charles Pieterse

Rugby
Mev Isabel Nothnagel

Mev. Isabel Nothnagel

Hokkie

Atletiek

Dogters Krieket
Mnr Peter Charlton-Perkins

Mnr. Peter Charlton-Perkins

Atletiek
afAfrikaans