Koshuis

Daar is twee koshuise genaamd Karee Koshuis vir seuns en Kiepersol vir meisies

Elke koshuis kan 72 leerders huisves

Die fasiliteite is van ‘n hoë standaard

Vervoer vir leerlinge wat van Marquard, Rosendal en Steynsrus af kom

Leerlinge ontvang drie maaltye per dag

Daar is elke dag studiegeleentheid met toesig

Fasiliteite

Fooie

Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3
Leerlinge bly permanent in die koshuis.
Twee tot drie uitnaweke ‘n kwartaal
Leerlinge bly in die koshuis
gedurende die week (4 dae 'n week)
Leerlinge bly na skool by die koshuis en ontvang
‘n middagete en ‘n kamer waar hy/ sy huiswerk
kan doen en regkry vir sport, ens.
R29 700-00 pj
(R2 700-00 X 11)
R14 850-00 pj
(R1 350-00 x 11 )
R7 920-00 pj
(R720-00 x 11 )

Adres

Paul Erasmus Wapen
afAfrikaans