Fooie

Skoolfooie

Jaarliks Januarie Maandeliks Afslag voor Feb 2020
Eerste Kind
R13 400-00
R2 000-00
R1 425-00
R800-00
Tweede Kind
R13 000-00
R2 000-00
R1 375-00
R700-00
Derde Kind
R12 600-00
R2 000-00
R1 325-00
R600-00

*Die Januarie betaling (deposito van R2 000-00) is nie terugbetaalbaar nie.

*Skoolfondsbetalings geskied in 8 paaiemente vanaf Februarie tot September.

Koshuisfooie

7 dae per week 4 dae per week Slegs Middae
Jaarliks
R29 700-00
R14 850-00
R7 920-00
Maandeliks
R2 700-00
R1 350-00
R720-00

*Neem asseblief kennis dat u eerste betaling op 1 Januarie 2021 verskuldig is.

 

Bank Besonderhede

Skool

Koshuis

ABSA Bank
Rekening Nommer: 1240610015
Tak Kode: 632005

ABSA Bank
Rekening Nommer: 1240143379
Tak Kode: 632005

*Faks depositostrokie na: 058 481 2680, gebruik u kind se naam en van as verwysing.

Adres

Paul Erasmus Wapen
afAfrikaans