Benodighedelys

Graad 8-9

Vak Benodighede
Afrikaans HT/EAT
Tweetalige sakwoordeboek
​Flip File – 20 sakkies
Engels HT/EAT
Engelse sakwoordeboek
Flip File – 30 sakkies
Lewensoriëntering
Skêr, gom, kleurpotlode, skerpmaker
Sosiale Wetenskappe
Gradeboog, kleurpotlode, sakrekenaar
Atlas (dié wat by Senekal Primêre Skool gebruik is, is voldoende)
Tegnologie
Pritt, skêr, kleurpotlode, HB en 2H potlode, skerpmaker, uitveër
​Flip File – 20 sakkies
Wiskunde
Sakrekenaar - beskikbaar by Scheepers OK Grocer CASIO fx-827A PLUS
Gradeboog en passer, Pritt en skêr
Kreatiewe Kunste
Verfkwassie – 3mm, kleurpotlode, 4B potlood
Goeie dik plastiek om handboek mee oor te trek
Pritt en skêr
Natuur Wetenskappe
​Flip File – 30 sakkies

Graad 10-12

Vak Benodighede
IGO
1 passerstel, 2 HB potlode, 2x 2H potlode, 1 uitveër
Tekenbord (opsioneel), Tekenboek, 30°/60° driehoek, 45° driehoek
Werkboek R400.00
Toerisme
Sakrekenaar, 75 mm ringbinder, 1 pak tussenblaaie
Lewenswetenskap
Tussenblaaie vir portefeulje (6), Flip File (30 sakkies)
Passer, gradeboog, liniaal en sakrekenaar
Geografie
Gradeboog, sakrekenaar en nie-buigbare liniaal
​10 x plastiek liaseersakkies
​Kaartvaardighede boek R220
English HT/EAT
Klein sakwoordeboekie Engels
Wiskunde
Vier kleurpotlode vir gebruik by Meetkunde oplossings
Potlood, liniaal, passer en gradeboog
Nie-programmeerbare, nie-grafiese wetenskaplike sakrekenaar
​Werkboek R200
Wiskunde Geletterheid
Sakrekenaar beskikbaar by Scheepers OK Grocer CASIO fx-827A PLUS
Gradeboog, Pritt en skêr
Fisiese Wetenskap
Wetenskaplike sakrekenaar en Passerstel
Werkboek R200.00 x2
Besigheidstudies
Verdelers vir Portefeulje (10)
Verbruikerstudie
Voorskoot, 2 afdroogvadoeke, wasvadoek/sponsie en vatlap
Prakties R500.00 vir die jaar
​Flip File – 30 sakkies
Rekeningkunde
Flip File (50 sakkies)
Sakrekenaar

Adres

Paul Erasmus Wapen
afAfrikaans