Hoërskool Paul Erasmus

Waar almal jou naam ken
Paul Erasmus Wapen

Welkom

Hoërskool Paul Erasmus is ‘n klein, plattelandse skool wat in 1879 gestig is as n’ gekombineerde skool.  Vanaf 1915 word die huidige terrein gebruik en word die skool Hoërskool Paul Erasmus.

Elke kind is vir ons belangrik, persoonlike aandag is deel van ons resep wat uitstekende akademiese resultate verseker. 

Paul Erasmus streef daarna om elke leerling met die nodige lewensvaardighede, kennis en ervaring toe te rus om as volwassene ‘n verskil in die lewe te kan maak.

Rugby (6)
Kultuur (9)
Landbou (19)

Hier kweek ons geleenthede ​

Die doelwit, strewe en ideaal van die skool is om leerlinge op te voed en te lei tot maksimale verwesenliking van elkeen se Godgegewe potensiaal.

Ten einde hierdie doelwit te bereik, word gestreef na die daarstelling van ‘n opreg-Christelike lewensbeskouing en die aanvaarding van norme en standaarde wat tot sinvolle en bruikbare volwassewording sal lei. 

Hoë akademiese standaarde word gestel en sport en kultuurgeleenthede word geskep ten einde die leerlinge as totaliteit te laat gedy.

In die nastreef van hierdie missie word sekere vereistes en verwagtinge gestel aan die leerlinge, personeel en ouerkorps van die skool.

Hoekom Hoërskool Paul Erasmus?

Sterk Christelike waardes

Hoë gehalte onderwys

Betekenisvolle tradisies

Brief van die Beheerliggaam

“By Hoërskool Paul Erasmus speel die beheerliggaam ‘n baie belangrike rol in
die daaglikse werksaamhede van die skool. Met beheerliggaam-lede wat
bereid is om die ekstra myl te stap en nou saam met die onderwysers werk
in belang van elke leerder maak dit van Hoërskool Paul Erasmus die skool
waar almal jou naam ken en jy nie sommer ‘n nommer is nie!” 

~ Dries Oberholzer, Voorsitter

Alumni

“Paul Erasmus is ‘n multi-kulture skool en dit bied elkeen die geleentheid om hulle volle potensiaal te bereik.”

Anton Anton Oosthuizen(29)

Skoolhoof in China, Alumni 2009

“Paul Erasmus het my geleer om hard te werk vir dit wat ek wil hê”


Grace Swart (21)

Primaria van Kasteel dameskoshuis, Alumni 2016

“Paul Erasmus het my geleer hoe om met mense van verskillende agtergronde te werk en hoe om sterk leier eienskappe te ontwikkel”

Isabele Jardim(21)

KSR Uitvoerende Komitee by NWU,
Alumni 2016

“Die verskeie aktiwiteite wat ons aan deelgeneem het, het ons baie waardevolle lewenslesse geleer en dat jy vir geen een hoef terug te staan nie”

Jacques Potgieter (31)

Advokaat ,
Alumni 2006

Skoollied

Hef aan die lied, hef aan die lied, Senekal hou koers, hou koers.

Laat hoor jul stem, lê duidelik klem hou koers eendragtig saam.

Stel skool in pand vir volk en land,

Hou hoog sy roem met trots genoem.

Standvastig en Diensvaardig, vereer sy leuse waardig

Hou hoog sy roem sy faam, hou hoog sy naam.

Hou hoog sy roem sy faam, hou hoog sy naam.

All, sing out loud be strong and proud Constans et utius.

We learn and win in unity and learn to give our best.

We reach towards the highest rung

Our faith in God will make us strong

At Paul Erasmus High School

We live and strive for triumph.

Come sing this song out loud, be strong and proud.

Come sing this song out loud, be strong and proud.

Hoërskool Paul Erasmus

"Waar almal jou naam ken"

Adres

Paul Erasmus Wapen
afAfrikaans